" /> Kontakt | ST-arc

Kontakt

ST-arc , svjetlosne dekoracije
Dubrovačka 49
21 000 Split
Hrvatska
Tel: +385 – 021 339 861
GSM: +385 – 098 265 642
Fax: +385 – 021 339 863
Email: info@st-arc.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu, Tt-12/608-2

Račun u Splitskoj banci d.d.
2330003-1100051230
Račun u Splitskoj Banci d.d.
2492008-1100051449
Iznos temeljnoga kapitala društva: 39.100,00 kn

Članovi uprave: Marinko Jukić, Frane Jukić
Matični broj: 060109146
OIB: 58632083307