" /> Solas S | ST-arc

Solas S

Novi revolucionarn2 solarai tip vakuumskog visokotemperaturnog kolektora hrvatske proizvodnje s direktnim prijenosom toplinske energije u sabirnik!

Time je omogućeno podizanje temperature preko 200 °C što uvelike premašuje performanse svih tipova vakuumskih i ostalih kolektora.

U slučaju kvara staklene cijevi, ista se jednostavno zamjenjuje novom, dok se bakrena cijev ne mijenja. Sistem nesmetano radi čak i ako dođe do razbijanja pojedinih cijevi, jer se prenos topline odvija kroz medij kojim je napunjena bakrena cijev unutar vakuumske.

ARC NISKOTEMPERATURNI TERMO BLOK OD 4 i 6 Kw

Proizvodimo:

Arc termo blok od 4 kw i 4 kw ekstra. Služi za zagrijavanje prostora do 80 m2 (klasični 12-15 kw)
Arc termo blok od 6 kw i 6 kw ekstra. Za zagrijavanje prostora do 150 m2

Kako radi Arc sistem električnog grijanja?peć

1. U svakom cilindru se nalazi specijalna tekućina (biljnog porijekla i ekološki čista) u kojoj se nalazi spiralni izmjenjivač topline kroz koji prolazi voda iz sistema centralnog grijanja, dok tekućina zagrijava električni grijač.
2. Zbog malog volumena za tekućinu je potrebna mala snaga električnog grijača, svega 2000 W po cilindru. Grijač grije specijalnu tekućinu koja prenosi toplinu preko spiralnog izmjenjivača na vodu, koja cirkulira kroz sistem centralnog grijanja, neovisno o tome radili se o podnom ili radijatorskom sistemu.
3. Bit specijalne tekućine koja se nalazi u cilindrima je u tome da se zagrijava 5 do 6 puta brže nego voda, a isto tako 4 do 5 puta sporije hladi nego voda, pa je potrošena energija za grijanje puno manja.

PREDNOSTI ARC NISKOENERGETSKOG TERMO BLOKA ZA GRIJANJE ZATVORENIH SISTEMA CENTRALNOG GRIJANJA

1.Minimalna potrošnja energije, maksimalna udobnost u vašem domu
2.Jedini sistem sa 100% iskoristivosti
3.Najveći mogući postotak uštede energije
4.Ekološki prihvatljiv proizvod (na mjestu korištenja nema CO2)
5.Nema godišnjeg remonta ili održavanja
6.Nema opasnosti od požara (nema otvorenog plamena, siguran za djecu)
7.Konstantna temperatura (jednostavno reguliranje)
8.Bešuman, dugotrajan, vjerojatnost kvara gotovo nikakva
9.Idealan za instaliranje u već useljenim stanovima kao etažno grijanje
10.Može se instalirati bilo gdje u kući, mpec unutraalih dimenzija, uklapa se u interijer
11. Arc termo blok ima ulogu radijatora u prostoriji u koju je postavljen (potreban je jedan radijator manje)
12.Nije potreban dimnjak, kotlovnica, skladište, rezervoar
13.Zbog korištenja el. energije, zima započinje bez velikih izdataka za gorivo koje se plaće prije njegove upotrebe i plaća se stvarna potrošnja.
14.Kratak vremenski rok potreban za instaliranje
15.Niska cijena nabave, jeftiniji električni priključak prema instaliranoj snazi te puno manje potrošnje el. energije prema klasičnim termo blokovima
16.Jednofazan priključak na 220V
17.Idealan za podno i radijatorsko grijanje temperature vode do 60°C
18.Moguća jednostavna kombinacija sa solarnim grijanjem ili drugim sistemima centralnog grijanja
19.Koristi jeftiniju noćnu tarifu struje
20.Garancija 3 godine

Save

Save